Dag- og Beskæftigelses Team

Vesterlund tilbyder Dag- og Beskæftigelses Teams.

 

Tilbuddet indebærer følgende:

En pædagogisk støtte til den unge med fokus på mål fra handleplanen. Det er for unge indenfor autismespektret i alderen 14 – 23 år som har behov for særligt støtte i dagligdagen.

Et pædagogisk uddannet team med fokus på de unge indenfor autismespektret. Dag- og Beskæftigelses Team er primært unge der ikke er tilknyttet en skole og/eller som har socialeudfordringer i sådanne en grad at det kommer til udtryk i den unges dagligdag som dermed påvirker den unges udvikling, trivsel og læring.

Vi har et tæt samarbejde med den pågældende sagsbehandler med opfølgningsmøder hvert 3 måned.  Vi arbejder ud fra mål fra handleplan og derigennem udarbejder vi et afklarings forløb af et planlagt aktivitetsoversigt over 8 uger.

Målet er et fremtidige perspektiv på arbejdsmarkedet, et uddannelsesforløb, en praktik og- eller en personlig udvikling.

Vi har fokus på de støttende samtaler, som foregår både i socialesammenhæng og i individuelle samtaler.

 

Akut og afklarings Team er tilrettelagt den støtte der er behov for under en udarbejdelse fra sagsbehandling.

Vi mener det er vigtigt at støtten starter så hurtig som muligt, så der bliver gjort en pædagogisk indsats, mens sagen er under udarbejdelse hos sagsbehandler. Fx udarbejdelse af en §50 undersøgelse som kan tage op til 4 måneder at udarbejde for en sagsbehandler. 

Formålet er at styrke den unges kompetencer og ressourcer, med henblik på hjælp til selvhjælp.

 

Dag- og beskæftigelses Team er for unge i alderen 14 – 23 år.