Kontakt teams

Vesterlund tilbyder Kontakt Teams, hvor den unge får tilknyttet en primær kontaktperson. Det handler om at skabe tryghed for den unge.

 

Hvad er en kontaktperson? En kontaktperson hjælper både med at skabe struktur for den unge, yder omsorg og støtter den unge i de daglige gøremål.

En kontaktperson skaber en nær og tillidsfuld relation til den unge, så den unge føler sig tryg.

En kontaktperson støtter den unge i et helhedsorienteret perspektiv, med udgangspunkt i at danne et individuelt dækkende behov, og yder en faglig og menneskelig støtte ud fra de kompetencer og ressourcer den unge har.

Den unge bliver tilknyttet et socialt netværk på Vesterlund sammen med jævnaldrene, hvor de unge i fællesskab kan udveksle erfaringer og danne nye venskaber.

Der tilbydes endvidere individuelle samtaler mellem den unge og kontaktpersonen.

Kontaktpersonen arbejder ud fra Vesterlunds værdigrundlag og de faglige og menneskelige erfaringer.

Rammerne for kontaktpersonens aktiviteter med den unge, er udarbejdet ud fra handleplanen fra den pågældende sagsbehandler. Den unge får ejerskab og ansvar sammen med kontaktpersonen til sammen at udarbejde en aktivitetesplan.

 

Tilbuddet indebærer følgende:

– Der afholdes et præsentationsmøde samme med den unge, familie og sagsbehandler, hvor vi planlægger aktiviteterne ud fra handleplanen.

– Vi lægger vægt på det sociale fællesskab, hvor de unge mødes i en faststruktureret ramme med planlagte aktiviteter. Der planlægges ud fra en månedlig aktivitetskalender.

– Fysiske aktiviteter i naturlige omgivelser, styrketræning, gåture, mm.

– Vi har fokus på de støttende samtaler.

– Den unge får en primær kontaktperson,  hvor der vil være mulighed for at følge op på diverse, ud fra den unges behov.

– Madlavning, indkøb og indblik i økonomi.

– Fokus på overgangen fra ungelivet til voksenlivet.

– Træning i det sociale rum udenfor Vesterlunds rammer.

– Vi har et tæt samarbejde med familien og den pågældende sagsbehandler.

 

Kontakt Teams er for unge i alderen 14 – 18 år.