Mentor teams

Vesterlund tilbyder Mentor Teams, hvor den unge får tilknyttet en faglig mentor.

 

Hvad er en faglig mentor? En faglig mentor er en person, der med sine livs erfaringer og faglige kompetencer og ressourcer, støtter og vejleder den unge i deres relation.

En faglig mentor er en vejleder, en støttende person, en rollemodel, en lærer, det er en person, der er uddannet indenfor de felter, hvor der er behov for støtte.

En faglig mentor er en person, der er bevidst om magtforskellen mellem faglig mentor og den unge, og støtter den unge på bedste vis.

Vi tager udgangspunkt i, at den unge får opbygget en tæt, tillidsfuld og tryg relation til sin faglig mentor.

Den faglige mentor udarbejder sammen med den unge et mentorprogram, der tager udgangspunkt i nuet og handleplanen.

Den unge bliver støttet i dens udvikling, og støttes i at tage ejerskab over egne beslutninger.

En faglig mentor på Vesterlund tager udgangspunkt i vores værdigrundlag, som er baseret på de menneskelige erfaringer og pædagogiske værdier.

De unge bliver både præsenteret for et socialt netværk på Vesterlund, hvor han/hun møder jævnaldrende, og derigennem kan udveksle deres egne erfaringer, og opbygge nye venskaber.

Der tilbydes endvidere individuelle samtaler med sin faglige mentor.

 

Tilbuddet indebærer følgende:

– Den unge får tildelt en faglig mentor.

– Der tages udgangspunkt i den unges handleplan.

– Motiverende samtaler med sin faglige mentor.

– Vi arbejder både med de sociale fællesskaber og de individuelle mål. Vi har fokus på, at den unge udvikler sig lidt af gangen, ud fra den nærmeste udviklingszone.

– Huslig støtte af diverse hjemlige gøremål, som rengøring, oprydning, vask tøj, indkøb, madlavning.

– Der kan tilbydes støtte til madlavning, som både kan foregå på Vesterlund eller i eget hjem. Der planlægges en kostplan, indkøb, madlavning og afslutning med et måltid mad. Der kan efter aftale laves en ordning, hvor den unge får bøtter med hjem af det færdiglavede mad.

– Der fastlægges minimum en gang om ugen en motiverende samtale med den unge.

– Vi kan følge med til lægen, sportsaktiviteter, diverse møder, mm.

– Vi har mulighed for fysisk aktivitet.

– Vi har et tæt samarbejde med familien og den pågældende sagsbehandler.

– Vi har fokus på beskæftigelse og økonomi.

 

Mentor Teams er for unge i alderen 18 – 30 år,  som har behov for støtte i deres hverdag af diverse daglige gøremål.