Teams

Dag- og Beskæftigelses Teams 

Vesterlunds Dag- og Beskæftigelses Teams er for unge indenfor autismespektret i alderen 12 – 23 år, med udgangspunkt i en afklaring for den unges fremtidige perspektiv på arbejdsmarkedet, et uddannelsesforløb, en praktik og- eller en personlig udvikling.

Tilbuddet indebærer også “Akut Teams”, der tilrettelægges til sagsbehandling af en ung, med mulighed for en tidlig pædagogisk indsats, mens den unges sag er under udarbejdelse hos den pågældende sagsbehandler.

 

Mentor Teams

Vesterlunds Mentor Teams er for unge indenfor autismespektret i alderen 18 – 23 år, som har et behov for støtte og guidning i overgangen fra ungelivet til voksenlivet. Tilbuddet er primært for unge der tilbydes efterværn hos Center for Børn og Familie. Mentor Teams kan tilrettelægges som en-til-en tilbud samt et socialt tiltag med andre unge, der står med samme udfordringer. Der er tilrettelagt en fastlagt og struktureret ramme med udgangspunkt i den unges kompetencer og ressourcer med henblik på hjælp til selvhjælp.

 

Kontakt Teams

Vesterlunds Kontakt Teams er for unge indenfor autismespektret i alderen 7 – 18 år. Tilbuddet er for unge, der har et behov for støtte og guidning i deres hverdag, med fokus på personlig udvikling og forståelse i egen diagnose. Vi har fokus på socialtræning i struktureret og fastlagte rammer med et tæt samarbejde med den unges familie. Der er tilrettelagt en fastlagt og struktureret ramme med udgangspunkt i deres kompetencer og ressourcer med henblik på hjælp til selvhjælp.