Pædagogik og værdier

Vesterlund skaber en kontinuitet og tryghed for unge indenfor autismespektret, og skaber en tryg og tillidsfuld overgang fra ungelivet til voksenlivet - denne omvæltning kan være svær for mange unge, der fylder 18 år og dermed er voksen ifølge lovgivningen.

 

Vesterlunds pædagogik og værdier

 • Vesterlunds værdigrundlag er baseret på den ligeværdige og anerkendende relation til den unge, med fokus på deres udviklingspotentiale.
 • Vi arbejder ud fra de kompetencer og ressourcer den unge har, og fokuserer på, hvor meget vi kan flytte det enkelte menneske videre, skridt for skridt.
 • Vores intentioner er, at den unge udvikler sig, styrker sit selvværd, og får mere ansvar, og at den unge har en følelse af at være velkommen og at være en del af noget.
 • Derfor er vi bevidste om vores faglighed og fokuserede på den inkluderende pædagogik.
 • Vi arbejder bl.a ud fra Bent Madsen og Berit Baes faglige teorier. (Vi har i 2018 samarbejde med Bent Madsen, der selv kommer til Vesterlund og udarbejder en uddannelse over 4 semestre for det pædagogiske team på Vesterlund).
 • Vi har samarbejde med Marianne Welcher, psykolog, som bruges til supervision på Vesterlund.

Vesterlunds målgruppe er for unge:

 • I alderen 7 - 23 år.
 • Diagnoser indenfor autismespektret og ADHD
 • Støtte og guidning i deres dagligdag - med udgangspunkt i hjælp til selvhjælp.
 • Sociale vanskeligheder og har behov for støtte og guidning i store og mindre fællesskaber
 • Behov for indsigt i egne udfordringer for dermed at kunne tilegne sig forståelse og redskaber til at håndtere dette i deres dagligdag.

Vesterlunds fokus er at de unge:

 • Videreudvikler deres kompetencer og ressourcer med henblik på selvforsørgelse og/eller personlig udvikling.
 • Udvikler sociale kompetencer.
 • Bliver mødt med anerkendelse, respekt og ligeværdighed, hvor de kan udvikle, lære og trives.
 • Udvikler de unges kompetencer og ressourcer med henblik på at fremme udvikling, læring og trivsel.
 • Kan komme til et æstetisk miljø, med levende lys, friske blomster, varme og nærvær med udgangspunkt i en fast struktur, forudsigelse og kontinuitet.
 • Bliver mødt som dem de er.

 

 Målet er at fremme personlig udvikling, selvstændighed og meningsfuldhed for den unge og voksne således, at livet kan mestres med højeste grad af selvstændighed og kvalitet.